Програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року затвердив Кабмін.

На ці цілі планується витратити 7,8 млрд гривень. В обґрунтуванні такої потреби підкреслюється, що рф використовує “мовне питання” як одних з інструментів своєї геополітичної експансії.

“Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, і без повноцінного функціонування української мови в усіх ділянках публічного життя суспільства на всій території країни українській нації загрожує втрата статусу та ролі титульної і державотвірної нації, що є рівнозначним загрозі зникнення Української держави з політичної карти світу”, – йдеться в документі.

Основні завдання програми:

– зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;

– забезпечення дотримання посадовими і службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх обов’язків;

– мотивування населення до вивчення, навчання та спілкування українською мовою;

– розроблення та створення мережі курсів з вивчення української мови для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;

– покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

– запровадження і проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної на підставі затверджених вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1-С2 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для іноземців, які виявили бажання вивчати українську мову;

– сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

– розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

– підтримка інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних індустрій, збільшення кількості та покращення якості україномовного аудіовізуального культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до кращих творів європейської та світової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографа;

– сприяння створенню інформаційної, зокрема медійної, україномовної продукції для дітей;

– прияння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, онлайнкурсів з української історії та культури;

– подальша підтримка книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури.